Créer un site internet

Gris-Gris, klify, Płacząca Skała

Południowe klify, Gris-Gris i Płacząca Skała

Gris – Gris. Jeste?my na klifach. Rze?ki wiatr omiata w?osy w?drowca. Bezmierny ocean przypomina b??kitny fresk. Sk?d wzi??a si? nazwa tego miejsca? Pomi?dzy raf? koralow? a skarp? znajduje si? ska?a, która wygl?da jak modl?ca si? zakonnica. Bujna wyobra?nia Maurytyjczyków mówi raczej o sylwetce czarownicy plec?cej amulety (po francusku gris-gris). Gris-Gris by?o tak?e imieniem psa opata Caille'a, przyby?ego na wysp? z Francji w 1753 roku.

W tym miejscu, brak rafy koralowej i pot??ne dzia?anie fal ukszta?towa?y niesamowite formy w skale bazaltowej. Gdy pot??ne fale cofaj? si?, P?acz?ca Ska?a pokryta jest ?zami p?yn?cymi z klifów... przynajmniej tak twierdz? lokalni!

Ongi?, mieszka?cy po?udnia ?yli z morza, które czcili, gdy? by?o ich g?ównym ?ród?em utrzymania. Legenda zawsze zawiera troch? prawdy i mówi, ?e mieszka?cy Souillac mieli w zwyczaju przemieszcza? si? na d?u?szych dystansach na skorupach gigantycznych ?ó?wi. Po powrocie z wyprawy robili z ?ó?wi pachn?ce curry.

Cho? pla?e w Souillac s? niego?cinne dla k?pi?cych si?, lokalni rybacy zawsze udawali si? na pe?ne morze i po po?owach bezpiecznie wracali na brzeg...